celkový počet absolvovaných etáp: 105 | počet víťazných etáp: 7 | počet druhých miest: 18 | počet tretích miest: 9 | Top10 celkovo: 52

Pre všetkých fanúšikov: Mapa s výsledkami Petra Sagana na Tour de France na stiahnutie
Stránku na základe štatistík z Tour de France spracovali Vlado Bačík a Mišo Klobučník | Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave